Giovanni Bosco – Memòries de l’oratori de Sant Francesc De Sales del 1815 al 1855

Aquest text parla de la contribució de la Família Salesiana a l’Església i la societat catalanes al llarg dels anys, destacant la manera de fer i d’estimar els joves segons Don Bosco. S’apunta que la visita de Don Bosco a Barcelona el 1886 va ser memorable i es reconeix com un gran regal per a l’Església. Es destaca la importància de retornar a les ensenyances i intuïcions de Don Bosco, especialment en un moment crucial com el Projecte Europa, que busca ressituar-se millor en el context europeu i espanyol i respondre als desafiaments socials i juvenils actuals. S’insisteix en la importància de la creativitat en la renovació del carisma i la missió salesiana, sempre basant-se en la memòria de Don Bosco. En aquest sentit, es considera oportuna i convenient la traducció al català de les Memòries de l’Oratori com a part de la celebració del bicentenari del naixement de Don Bosco.

ÍNDEX

  • PRESENTACIÓ
  • ESTUDI INTRODUCTORI
  • La importancia histórica i pedagogico e spiritual de les Memòries del ‘Orator
  • MEMÒRIES DE L’ORATORI DEL 1815 AL 1835 EXCLUSIVAMENT PER ALS SOCIS SALESIANS
  • Primera década: 1825-1835
  • Segona década: 1835-1845
  • Tercera década: 1846-1855
  • ANNEX: TAULA CRONOLÒGICA

Periodo de referencia: 1815 – 1855

G. Bosco, Memòries de l’oratori de Sant Francesc De Sales del 1815 al 1855, presentaciò d’ Àngel Asurmendi, estudi introductori d’Alfo Giraudo, traducció e edicó a cura de Xavier Timoneda, note històrique i bibliogràfiques d’Aldo Giraudo, Josè Manuel Prellezo i Xavier Timoneda, Edebé, Barcellona 2014.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑