Teresio Bosco – Don Bosco. Một tiểu sử mới

Tác phẩm của cha Teresio Bosco làm nổi bật lên dung mạo Don Bosco trong lịch sử và trong Hội Thánh thời đại ngài, do các nghiên cứu nghiêm chỉnh và mới nhất đã cung cấp cho chúng ta.

Don Bosco có một bí mật đặc biệt: Đó là đời sống kết hiệp thâm sâu cùng Thiên Chúa. Cha Teresio Bosco khiêm cung nhận định rằng bí mật đó chúng ta chỉ có thể hiểu được khi đi sâu vào vào đời sống nội tâm được dấu ẩn kỹ lưỡng của ngài. Continue reading “Teresio Bosco – Don Bosco. Một tiểu sử mới”

Phạm Xuân Uyển – , Hồi ký Nguyện xá thánh Phanxixô Salê

Don Bosco sinh năm 1815 tại Becchi, nước Ý. Năm 1841, Don Bosco thành lập Nguyện xá tại Tôrinô dành cho các thanh thiếu niên và trẻ em nghèo, cho các công nhân từ miền quê lên thành phố làm việc. Năm 1846, Nguyện xá thánh Phanxicô Salê chính thức có trụ sở tại Valdocco (Tôrinô, Italia), gọi là “Nguyện xá Valdocco”. Năm 1847, Don Bosco bắt đầu mở lưu xá, xưởng dạy nghề và các lớp học tại đây. Công cuộc của Nguyện xá Valdocco dần dần phát triển.  Sau đó, ngài thành lập Tu hội thánh Phanxicô Salê (dòng Salêdiêng Don Bosco) vào năm 1859. Continue reading “Phạm Xuân Uyển – , Hồi ký Nguyện xá thánh Phanxixô Salê”

Aldo Giraudo,Phạm Đình Phước – Cha Phaolô Albera: Một dung mạo thiêng liêng

Năm 2021 là dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của cha Phaolô Albera, Đấng kế vị thứ hai của Don Bosco. Những cuốn tiểu sử và cuộc đời của cha Phaolô Albera được xuất bản và được chuyển sang các ngôn ngữ khác nhau; các lá thư của ngài cũng được biên tập và xuất bản vào năm 2021.

Tác phẩm của cha Aldo Giraudo SDB về dung mạo thiêng liêng của cha Phaolô Albera gồm ba phần: Continue reading “Aldo Giraudo,Phạm Đình Phước – Cha Phaolô Albera: Một dung mạo thiêng liêng”

Giovanni Bosco – Novella amena di un vecchio soldato di Napoleone I esposta dal Sacerdote Bosco Giovanni

Era un giorno festivo, ed una moltitudine di giovanetti si trastullavano con piacevole ricreazione, quando sopravvenne una dirotta pioggia, che li costrinse tutti a rifugiarsi sotto ad un porticato che cingeva il giardino di ricreazione. Allora si radunarono tutti attorno ad un prete, e gli dissero: oggi la nostra ricreazione va fallita, voi solo potete farci stare allegri raccontandoci qualche bella storia.

Continue reading “Giovanni Bosco – Novella amena di un vecchio soldato di Napoleone I esposta dal Sacerdote Bosco Giovanni”

John Nguyen Van Ty – “The beginning of the salesian work in Vietnam: the patriarchal story and exodus” in “The beginning of the Salesian presence in east Asia”.

Up to the present day, officially the Salesians of Vietnam has had a history of over 52 years. A history that is long, as well as epic and fruitful enough to draw admiration from many, as well as attention of those who are interested in Salesian history, as we are here in these days. Unluckily, because of the social and political turmoil of the country, most of the documents had been destroyed or lost, which certainly renders the writing down this history become a very challenging task. it is my task to present to you a short historical account of the first period of this glorious history. The beginning of the Salesian Work in Vetnam, of which, in using biblical expression, I would dare to give a subtitle: The Patriarchal story and the Exodus. The account that my presentation is dealing with covers a time-span of about 25 years, roughly from 1930 to 1955. Continue reading “John Nguyen Van Ty – “The beginning of the salesian work in Vietnam: the patriarchal story and exodus” in “The beginning of the Salesian presence in east Asia”.”

Maddalena Ngo thi Minh Chau,Maria Hoang ngoc Yen – “Nurturing of vocations on the journey of implantating the salesian charism in the first 30 years of the FMA in Vietnam” in “Implantation of the Salesian charism in Asia – Ideals, challenges, answers, results”

This contribution to the Salesian History Seminar on the implantation of the Salesian charism in the EAO region has great significance for the Vice-Province “Mary Help of Christians” of Vietnam, which will celebrate 50 years of the presence of the Daughters of Mary Help of Christians in 2011.

Continue reading “Maddalena Ngo thi Minh Chau,Maria Hoang ngoc Yen – “Nurturing of vocations on the journey of implantating the salesian charism in the first 30 years of the FMA in Vietnam” in “Implantation of the Salesian charism in Asia – Ideals, challenges, answers, results””

John Nguyen Van Ty – “Salesian charism in Vietnam. 39 years of sowing and growth in the stormy history of the country” in “Implantation of the Salesian charism in Asia – Ideals, challenges, answers, results”

How the Salesian Charism has been implanted and taken root in a country is indeed a very interesting and at the same time a very challenging theme. In the case of Viet Nam the planting and the growing processes seem to be neatly cut, surrounded by the turbulent events of the history of modern Viet Nam.

Continue reading “John Nguyen Van Ty – “Salesian charism in Vietnam. 39 years of sowing and growth in the stormy history of the country” in “Implantation of the Salesian charism in Asia – Ideals, challenges, answers, results””

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑