Teresio Bosco – Don Bosco. Một tiểu sử mới

Tác phẩm của cha Teresio Bosco làm nổi bật lên dung mạo Don Bosco trong lịch sử và trong Hội Thánh thời đại ngài, do các nghiên cứu nghiêm chỉnh và mới nhất đã cung cấp cho chúng ta.

Don Bosco có một bí mật đặc biệt: Đó là đời sống kết hiệp thâm sâu cùng Thiên Chúa. Cha Teresio Bosco khiêm cung nhận định rằng bí mật đó chúng ta chỉ có thể hiểu được khi đi sâu vào vào đời sống nội tâm được dấu ẩn kỹ lưỡng của ngài.

Quyển Sách bao gồm các chương:

1. Xa nhà lúc 12 tuổi; 2. Những bi kịch lớn nhỏ; 3. Những năm tháng sống trong tổ ấm; 4. Những ngày tháng Ba; 5. Diễn viên xiết tí hon; 6. Ba năm sống ở nông trại Moglia và nhà xứ; 7. Đường đi Castelnuovo; 8. Tôi cần phải học; 9. Thời niên thiếu tại Chieri; 10. Tình bạn cao đẹp; 11. Tuổi Hai mươi; 12. Chủng viện Chieri; 13. Gioan Bosco được đào tạo làm Linh Mục; 14. Gioan Bosco trở thành Don Bosco; 15. Những năm đầu đời Linh Mục; 16. Tên con là Bartôlomeô Garelli; 17. Nguyện xá của những chú bé thợ hồ; 18. Bà hầu tước và cha Borel; 19. Nguyện xá lưu động; 20. Mừng lễ Phục Sinh dưới mái vòm; 21. Phép lạ của bọn trẻ cầu xin Chúa; 22. Một kho thuốc súng sẵn sàng nổ tung; 23. “Con là trẻ mồ côi, ở Valsesia”; 24. Năm 1848; 25. Niềm hy vọng sụp đổ; 26. Don Bosco và đời sống chính trị xã hội; 27. Năm 1849; 28. Một ngôi nhà và một nhà thờ; 29. Con chó xám; 30. Nửa tá xưởng thợ; 31. Những học sinh khoác áo nhà binh; 32. Năm 1854: chúng ta được gọi là Salêdiêng; 33. Năm 1855, những thiếu niên phạm pháp; 34. Vĩnh biệt mẹ già và một cậu bé; 35. Tu hay không, tôi vẫn ở lại với Don Bosco; 36. Micae Magone; 37. Những cuộc dã ngoại; 38. Đền thờ trong các giấc mơ; 39. Don Rua; 40. Giai đoạn mới cho các Salêdiêng; 41. Mornese; 42. Rôma; 43. Các cộng tác viên; 44. Những bạn hữu; 45. Đi xa hơn; 46. Patagonia; 47. Don Bosco và TGM Gastaldi; 48. Pháp và Tây Ban Nha; 49. Gioan Cagliero làm giám mục; 50. Những giọt nước mắt; 51. Tạm biệt thế giới.

Reference time period: 1815 – 1888

Teresio Bosco, Don Bosco. Một tiểu sử mới (biên dịch Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB), nxb. Đồng Nai, Đồng Nai 2014.

Reference institution:
Centro Studi Don Bosco
Centro Studi Don Bosco

No tags for this post.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑