Aldo Giraudo,Phạm Đình Phước – Cha Phaolô Albera. Một dung mạo thiêng liêng

Năm 2021 là dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của cha Phaolô Albera, Đấng kế vị thứ hai của Don Bosco. Những cuốn tiểu sử và cuộc đời của cha Phaolô Albera được xuất bản và được chuyển sang các ngôn ngữ khác nhau; các lá thư của ngài cũng được biên tập và xuất bản vào năm 2021.

Tác phẩm của cha Aldo Giraudo SDB về dung mạo thiêng liêng của cha Phaolô Albera gồm ba phần:

1) Cuộc đời của Phaolô Albera

2) Những đóng góp của cha Phaolô Albera cho linh đạo Salêdiêng.

3) Một số trích dẫn các thư luân lưu của cha Phaolô Albera trong nhiệm kỳ Bề trên cả.

Ước mong dung mạo cha Phaolô Albera khơi dậy trong chúng ta niềm khao khát bước theo Chúa Giêsu Kitô trên con đường mà Don Bosco đã vạch ra, giúp chúng ta khám phá kho tàng đời sống thiêng liêng và đoàn sủng Salêdiêng chất chứa nơi Don Bosco, để sống xứng đáng là người con của ngài, kết hiệp với Thiên Chúa và chăm lo cho các linh hồn; đồng thời, biết truyền tải Don Bosco và tinh thần của ngài cho nhiều người, và mời gọi họ tham gia vào sứ mệnh phục vụ thanh thiếu niên và giới trẻ.

Reference time period: 1845 – 1922

A. Giraudo, Cha Phaolô Albera. Một dung mạo thiêng liêng, LAS, Roma 2021.

Reference institution:
Centro Studi Don Bosco
Centro Studi Don Bosco

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑