Autori Vari – Parafia i sanktuarium powierzone selezjanom

Tom opisuje kontekst parafii powierzonej salezjanom i konieczność dostosowania się do współczesnych czasów w celu skutecznego prowadzenia zadania ewangelizacyjnego. Podkreśla się ważność bycia Kościołem wychodzącym na terytorium, zdolnym do skupiania ludzi i tworzenia więzi w codziennym życiu.

Kongregacja rozpoznała potrzebę odnowy duszpasterskiej w parafiach powierzonych salezjanom i zaangażowała inspektoraty w proces analizy krytycznej sytuacji. Tekst, oparty na wkładach dostarczonych przez inspektoraty, ma na celu dostarczenie bodźców i aspektów duszpasterskich, skupiając się na istotnych elementach charakteryzujących oryginalność i specyfikę edukacyjną oraz duszpasterską parafii salezjańskich. Tom składa się z pięciu rozdziałów, poruszających tematy takie jak oryginalność parafii salezjańskiej, osoby zaangażowane w misję, wizja i cele, organizacja inspirowana katechumenatem chrześcijańskim, oraz aktualizacja dotycząca kościołów publicznych i sanktuariów.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie
 • Rozdział 1
  • Oryginalność parafii powierzonej salezjanom
   • 1.1 Przejęcie parafii powierzonej w uchwałach Kapitul Generalnych
   • 1.2 Cenny dar dla misji całej wspólnoty kościelnej
 • Rozdział 2
  • WWD parafii
   • 2.1 Znaczenie WWD parafii
   • 2.2 Podmioty WWD parafii
 • Rozdział 3
  • Propozycja wychowawczo-duszpasterska parafii powierzonej wspólnocie salezjańskiej
   • 3.1 Ośrodek ewangelizacji i wychowania do wiary
   • 3.2 Obecność Kościoła otwartego i włączonego wterytorium
   • 3.3 Wspólnota z misyjnym spojrzeniem
   • 3.4 Wyraźna opcja na rzecz młodzieży i warstw ludowych
   • 3.5 Miejsce spotkania różnych środowisk domu salezjańskiego
 • Rozdział 4
  • Organiczna animacja duszpasterska w parafii
   • 4.1 Główne działania w ramach propozycji
   • 4.2 Struktury uczestnictwa i odpowiedzialności
 • Rozdział 5
  • INNE – KOŚCIOŁYREKTORALNE I SANKTUARIA
   • Refleksja końcowa
   • Dokumentacja

Reference time period: 1965 – 2021

Parafia i sanktuarium powierzone selezjanom, Sektor Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieży, Editrice SDB, Roma 2021.

Reference institution:
Dicastero per la Pastorale Giovanile SDB
Dicastero per la Pastorale Giovanile SDB

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑